Foto från Olofsbo utanför Falkenberg i Halland

Väderkamera Olofsbo

Senaste veckans väderstationsdata

Datum och Tid
Temperatur ( °C)
Vind-hastighet ( m/s)
Vind-riktning

Historisk data